ul. Armii krajowej 69, 78-400 Szczecinek
796 571 101
sksuromana@gmail.com

Blog

SKS u Romana

Serwis Klimatyzcji Samochodowych u Romana w Szczecinku

Jak najlepiej korzystać z klimatyzacji

Oto kilka wskazówek na temat bardziej efektywnego korzystania z systemu klimatyzacji. – Po wejściu do samochodu, który stał na słońcu przez dłuższy czas, należy na chwilę otworzyć całkowicie wszystkie okna w celu wywietrzenia samochodu i usunięcia gorącego powietrza z kabiny. Następnie zamknąć okna i dopiero włączyć klimatyzację. – Nacisnąć przycisk recyrkulacji, aby umożliwić wielokrotny przepływ…
Przeczytaj więcej

Serwis Klimatyzcji Samochodowych u Romana w Szczecinku

Jak używać klimatyzacji samochodowej?

Pamiętaj o uruchomieniu klimatyzacji w trybie chłodzenia przynajmniej raz na dwa tygodnie (zwłaszcza zimą) kiedy rzadko z niej korzystasz. Jest to konieczne, by zapobiec rozszczelnieniu się układu i żeby wiosną nie spotkała nas przykra niespodzianka wiążąca się z kosztowną naprawą.

Serwis Klimatyzcji Samochodowych u Romana w Szczecinku

Wymieniaj filtr przeciw pyłkowy

Pamiętaj o okresowej wymianie filtra przeciw pyłkowego ( co pół roku)

Serwis Klimatyzcji Samochodowych u Romana w Szczecinku

Jak często konserwować klimatyzację?

Skontroluj raz do roku klimatyzację ( lub za każdym razem gdy czujesz, że efektywność chłodzenia znacząco spada)

Serwis Klimatyzcji Samochodowych u Romana w Szczecinku

Konserwacja klimatyzacji

Skontroluj raz do roku klimatyzację Długotrwały niedobór czynnika chłodniczego lub nieszczelność klimatyzacji powodują większe koszty eksploatacji i grożą kosztowną naprawą. Receptą na to są regularne przeglądy i konserwowanie klimatyzacji. Oprócz uzupełnienia lub całkowitej wymiany czynnika chłodzącego w klimatyzacji, (gdy zawiera zbyt dużo wody), warto zlecić także sprawdzenie szczelności układu oraz odgrzybienie klimatyzacji. Wystarczy zobaczyć, choć…
Przeczytaj więcej