ul. Armii krajowej 69, 78-400 Szczecinek
796 571 101
sksuromana@gmail.com

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

SKS u Romana

Wykrywanie nieszczelności klimatyzacji.


Aby układ klimatyzacji mógł wydajnie i bezawaryjnie pracować musi być szczelny. Jakiekolwiek nieszczelności powodować będą ubytek czynnika roboczego, co skutkować będzie obniżeniem wydajności klimatyzacji.

Oprócz czynnika roboczego z układu wyciekać będzie także olej smarujący kompresor, co grozi zatarciem tego najdroższego w całym systemie elementu. Nieszczelny przewód przed kompresorem może także powodować zasysanie przez niego powietrza atmosferycznego do układu skutkując jego zawilgoceniem, przeładowaniem i nieprawidłową pracą lub całkowitą awarią.